מידה 5.5

Ichi-Nino-San 1 Blunt 5.5.png

מידה 6.0

Ichi-Nino-San 1 Blunt 6.0.png